Представяне на тематичния библиографски указател „Издания от фонда на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за арменския, еврейския и ромския етнос“

Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий” бул. “Васил Левски” № 88, София, Bulgaria

Дата и начален час: 28 февруари 2024 г., 16:30 ч. Място: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Втори етаж. На събитието ще бъде представен изработения по Дейност 6 от проект „Единство в различието“ тематичен библиографски указател „Издания от фонда на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за арменския, еврейски и ромския етнос“. Хронологически...

Безплатно