Последни изминали Събития

Представяне на резултатите по проект „Единство в различието“ в НБКМ

Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий” бул. “Васил Левски” № 88, София

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и партньорите по проект „Единство в различието“ (№ BGCULTURE-3.001-0044-C01) ще представят ключови постижения и резултати от изпълнението на проекта, включително разработените образователни материали, изготвените тематични издания и организираните културни събития и срещи с представители на трите етноса (арменци, евреи и роми). Представители на партньорите включват: - Народно читалище...

Безплатно

Етнокафене: Представяне на монографията „Ромската литература“ от София Захова

Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий” бул. “Васил Левски” № 88, София

Последното Етнокафене ще постави фокуса си върху литературата на ромите чрез създадената по проекта „Единство в различието“ монографична книга „Ромската литература“ („Парадигма“) от София Захова. Тя е част от екипа на исландския партньор по проекта – Международния център за многоезично и междукултурно разбиране Vigdís. „Ромската литература“  разкрива историята на една непозната литература от зараждането ѝ...

Безплатно

Представяне на тематичния библиографски указател „Издания от фонда на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за арменския, еврейския и ромския етнос“

Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий” бул. “Васил Левски” № 88, София

Дата и начален час: 28 февруари 2024 г., 16:30 ч. Място: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Втори етаж. На събитието ще бъде представен изработения по Дейност 6 от проект „Единство в различието“ тематичен библиографски указател „Издания от фонда на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за арменския, еврейски и ромския етнос“. Хронологически...

Безплатно